Regulament campaniei promotionale
Diet Club – Centrul de Dieta

“10 % Reducere  la toate serviciile pentru ELEVI  si STUDENTI”

Perioada in care se aplica reducerea: 16 septembrie – 31 octombrie 2019.

Reducerea de 10 % se aplica  la pretul serviciilor Diet Club  Centrul de Dieta din Iasi, Bacau, Botosani, Brasov si Suceava.

Reducerea se aplica la pretul afisat al serviciilor din centrele Diet Club Centrul de Dieta.

Reducerea se ofera doar pentru serviciile oferite persoanelor care urmeaza o forma de invatamant primara, gimnaziala, liceala si universitara si nu se aplica (cumuleaza) altor eventuale reduceri afisate (card de fidelitate etc)

Persoanele sub 18 ani care beneficiaza de aceste servicii trebuie sa vina in centrele Diet Club Centrul de Dieta  insotite de un Tutore care isi va da acordul pentru serviciile de dieta.

Articolul 1. Organizatorii campaniei promotionale

Organizatorii campaniei promotionale  “10 % Reducere  la toate serviciile pentru ELEVI si STUDENTI”sunt:

  1. CENTRUL DE DIETA SRL, CUI 35987118, J22/1021/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Iasi – punct de lucru – str. Lascar Catargi nr 37, ej. 2 Ap.4, Tel: 0774 400 400

SC DIET 4 YOU SRL, CUI 36070880, j/22/1183/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Suceava – punct de lucru – Str. Zamca, Nr. 45, bl. 45, sc. A, et. 2, ap. 9, Tel: 0723 100 103

si pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Bacau – punct de lucru – Strada Prieteniei, nr. 26B, parter, ap. 3, Tel: 0739 096 046

SC LIVE 4 SMART SRL,CUI: 34542375, J22/912/2015

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA Botosani  – punct de lucru –  Bulevardul Mihai Eminescu nr 26 et 1, Tel: 0722 116 106

SC DIET CLUB SRL, CUI: 36624099, J40/13394/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA Brasov – punct de lucru – Str.Dobrogeanu Gherea, nr.68, bl 1, ap.2, Tel: 0723 020 030

Articolul 2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

Campania este organizata la punctulele de lucru Diet Club Centrul de Dieta din Iasi, Suceava, Bacau, Botosani si Brasov

Campania incepe pe data de 16 septembrie si se va incheia la data de 31 oct 2019

Articolul 3. Regulamentul Oficial al Campaniei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Campaniei in oricare din urmatoarele modalitati:  In format electronic prin accesarea websitelui www.centruldedieta.ro

  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, online, presa scrisa, radio, tv, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care le pot contine aceste materiale publicitare pot fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe si/sau inceta, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in note si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe website-ul www.centruldedieta.ro in sectiunea special dedicata.

Articolul 4. Dreptul de participare

Pot beneficia de promotie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, si care la data inscrierii activeaza in formele de invatamant primar, gimnazial, liceal sau universitar.

Articolul 5. Serviciile oferite

Prin Serviciile oferite se va intelege serviciile comercializate de catre Organizator, la sediile din Iasi, Suceava, Botosani, Brasov si Bacau si care sunt afisate in aceste puncte de lucru.

Articolul 6. Descrierea Campaniei

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute (articolul 4) beneficiaza in perioada campaniei (articolul 2) de 10 % reducere la serviciile achitate in aceasta perioada. Reducerea se aplica la casa de marcat si nu se cumuleaza cu eventuale alte reduceri.

Articolul 7.  Forta Majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia.

Articolul 8. Litigii

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei reduceri acordate, decizia Organizatorului este definitiva.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 9. Modificari

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata campaniei si va face public acest lucru.