Promotia Verii

“13 săptămâni norocoase – Înscrie-te în Programul de  Dietă de 13  săptămâni și primești Programul de Menținere GRATUIT ”

Perioada promoției: 08 iulie – 31 august 2020.

Toate persoanele care achiziționează un program de Dieta de 13 săptămâni în perioada promoției beneficiază de PROGRAMUL DE MENȚINERE A GREUTĂȚII CORPORALE de 6 luni – Gratuit. Promoția este valabila pentru  Diet Club  Centrul de Dieta din Iasi, Bacau, Botosani, Brasov si Suceava.

Promoția nu se cumulează cu alte reduceri afișate ( card de fidelitate etc)

Persoanele sub 18 ani  beneficiază de aceste servicii dar trebuie sa vină în centrele Diet Club Centrul de Dieta  însoțite de un Tutore care își va da acordul pentru serviciile de dieta.

Articolul 1. Organizatorii campaniei promoționale

Organizatorii campaniei promoționale “13 săptămâni norocoase – Înscrie-te în Programul de  Dietă de 13  săptămâni și primești Programul de Menținere GRATUIT ”sunt:

SC. CENTRUL DE DIETA SRL, CUI 35987118, J22/1021/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Iasi – punct de lucru – str. Lascar Catargi nr 37, ej. 2 Ap.4, Tel: 0774 400 400

SC DIET 4 YOU SRL, CUI 36070880, j/22/1183/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Suceava – punct de lucru – Str. Zamca, Nr. 45, bl. 45, sc. A, et. 2, ap. 9, Tel: 0723 100 103

si pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA  Bacau – punct de lucru – Strada Prieteniei, nr. 26B, parter, ap. 3, Tel: 0739 096 046

SC LIVE 4 SMART SRL,CUI: 34542375, J22/912/2015

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA Botosani  – punct de lucru –  Bulevardul Mihai Eminescu nr 26 et 1, Tel: 0722 116 106

SC DIET CLUB SRL, CUI: 36624099, J40/13394/2016

pentru Diet Club CENTRUL DE DIETA Brasov – punct de lucru – Str.Dobrogeanu Gherea, nr.68, bl 1, ap.2, Tel: 0723 020 030

Articolul 2. Durata si locul de desfășurare al Campaniei

Campania este organizata la punctulele de lucru Diet Club Centrul de Dieta din Iasi, Suceava, Bacau, Botosani si Brasov.

Campania începe pe data de 08 iulie 2020 si se va încheia la data de 31 august 2020.

Articolul 3. Regulamentul Oficial al Campaniei

Regulamentul este disponibil pe întreaga durata a Campaniei în format electronic prin accesarea website-ului www.centruldedieta.ro sau la cerere in format tipărit în punctele de lucru Diet Club Centrul de Dieta (menționate in Articolul 1)

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizata în scopul informării publicului, online, presa scrisa, radio, tv, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informațiile pe care le pot conține aceste materiale publicitare pot fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau întrerupe si/sau înceta, sub condiția înștiințării prealabile a participanților. Orice modificari/completări aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in note si vor fi comunicate in prealabil către public prin publicarea pe website-ul www.centruldedieta.ro in sectiunea special dedicata.

Articolul 4. Dreptul de participare

Pot beneficia la promoție doar persoanele fizice cu domiciliul sau reședință in Romania, persoanele  nerezidente pot participa la promoție doar in anumite condiții si cu acceptul medicului sau nutritionistulului din centrul respectiv ( toate informațiile se obțin telefonic in momentul programarii). Dreptul de participare este condiționat si de o evaluare a stării de sănătate in baza unor analize medicale si istoricul medical al persoanei înscrisă in Programul de Dieta.

Articolul 5. Serviciile oferite

Prin Serviciul oferit Gratuit se va întelege serviciul comercializat de catre Organizator, la sediile din Iasi, Suceava, Botosani, Brasov si Bacau denumit PROGRAM de MENTINERE si consta in 5 intalniri cu medicul sau nutritionistul Centrului de Dieta dupa achitarea costului si parcurgerea Programului de DIETA de 13 saptamani (costul unui Program de Dieta de 13 saptamani este de 1300 lei).

Articolul 6. Descrierea Campaniei

Persoanele care achizitioneaza un PROGRAM  DE DIETA  DE 13 SAPTAMANI in perioada 08 iulie – 31 august 2020 si indeplinesc conditiile prevazute (articolul 4) beneficiaza ulterior parcurgerii intregului Program de Dieta de un Program de Mentinere a Greutatii Corporale ( 5 intalniri/consultati fara a mai achita alte costuri suplimentare).

Articolul 7.  Forta Majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia.

Articolul 8. Litigii

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei reduceri acordate, decizia Organizatorului este definitiva.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 9. Modificari

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata campaniei si va face public acest lucru.